(512) 788-4141 ania@aniautterback.com

BEZPLATNA 15 MINUTOWA KONSULTACJA

Zapraszam Ciebie na prywatne sesje odbywające się via Zoom lub via Facetime.

Są to sesje indywidualne dla każdej Osoby zaprojektowane wedle Jej potrzeb.

Dlugość pierwszej sesji waha się pomiędzy 1,5 do 2 godzin.

Każda następna sesja trwa okolo 1 godziny.

Pierwszym krokiem we wspólnej pracy jest zebranie informacji i zbudowanie planu działania.