(512) 788-4141 ania@aniautterback.com

WHY HYPNOSIS?

Znamy dwa kluczowe pojęcia, które pomogą tobie zrozumieć dlaczego hipnoza jest ważnym narzędziem w kreowaniu zmian.

Pierwszy to homeostaza: Homeostaza to nasze podświadome dążenie do “bycia w równowadze”, co można okreslić jako opór wobec wszelkich zmian na poziomie podświadomości.

Jeżeli nawet logicznie i z rozmysłem postanawiamy coś zmienić, na głebszym poziomie nasza podświadomość dąży do zachowania status quo.

Każda zmiana to ogromny wysiłek na pozimie naszej świadomości.

Druga to plastyka mózgu, czyli neuroplastyczność.

Neuroplastyczność to zdolność naszego mózgu do zmian.

Te zmiany mogą dotyczyć każdego aspektu zycia, naszych przyzwyczajeń, naszych zachowań.

Wykorzystujac plastyczne możliwości naszego mózgu

hipnoza pozwala wpłynać na podświadomość.

Relaksując upartą świadomość, można w powolny sukcesywny sposób zmienić nasze zachowania i reakcje, wpływajac na podświadomość.

Hipnoza to trener personalny naszej podświadomości.

Zapraszam seredcznie do bezpłatnej 15 minutowej konsultacji, aby omówić dokladniej twoje potrzeby.